Customer journey

VAN INITIATIEF TOT CONCRETISERING IN GEZAMELIJKE HUISVESTING

Een onderwijzeres gaf tekenles aan een groep zesjarigen. Achter in de klas zat een meisje dat normaal niet erg aan het opletten was. Behalve bij tekenles. Meer dan twintig minuten zat het meisje met haar armen om het papier gebogen en ging volledig op in wat ze deed. De onderwijzeres vond dit intrigerend. Ze vroeg aan het meisjes wat ze aan het tekenen was. Zonder op te kijken zei het meisje: `ik maak een portret van God`. Verrast zei de onderwijzeres:’ Maar niemand weet toch hoe God er uitziet? Het meisje zei: Nou, zo meteen wel.

Jonge kinderen hebben een enorm vertrouwen in hun eigen verbeeldingskracht. Naarmate we ouder worden neemt dat vertrouwen af. Laten we samen een reis maken waarbij de verbeeldingskracht weer tot leven komt.

Zorg
Kennismaken en afscheid nemen

Om te weten waar je naartoe gaat moet je weten waar je vandaan komt. De partijen komen ieder uit een eigen wereld en huisvesting. Een wereld met eigen opvattingen, afspraken en gewoonten. Bij integraal vastgoed gaan alle gebruikers naar een `gezamenlijke` huisvesting. Er wordt van hun verwacht dat zij meer gaan samenwerken met andere partijen. Dit vraagt nogal wat van de individuele gebruiker. Om deze stap te kunnen maken moet hier aandacht voor zijn als ook het afscheid nemen van het oude.

Zorg
Eigen identiteit behouden

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van initiatief tot concretisering is de visie van de participerende partijen. Enerzijds de visie op hun eigen rol en functioneren in een veranderende omgeving maar ook hoe zij staan ten aanzien van werken vanuit een nieuwe gezamenlijkheid. Werken we rug-aan-rug of meer naar een hand-in-handmodel.

Zorg
Inzet Lego® Serious Play® Method.

Voor de ontwikkeling van de verschillende visies en inzicht te krijgen in elkaars standpunten zet Rokus remake de Lego® Serious Play® Method in. De Lego® Serious Play® Method is een krachtige methode die op een snelle manier complexe vraagstukken inzichtelijk maakt. De methode werkt met 3D modellen welke voor iedereen te begrijpen is. Het is een methode waarbij de deelnemers 100% betrokken zijn en deelnemen aan het proces. Samen doen in plaats van langs elkaar heen praten. De aanwezige potentie en kennis van de deelnemers wordt meer ontsloten dan bij traditionele werksessies. Aan de hand van de methode leggen we de focus op de aanwezige verschillen in plaats van alleen maar te kijken naar de overeenkomsten. Een methode waarbij ieders inzicht er toe doet.