Denkkracht

Let us play

Bundel

Door denkkracht te bundelen zijn wij in staat om onszelf aan te passen en hiermee betere keuzes met elkaar te maken.

Luister

Denkkracht kan worden ontwikkeld door zonder oordeel te luisteren naar motieven van anderen, door te kijken vanuit verschillende perspectieven en door samen de dialoog te voeren

Verdiep

Ga niet direct op zoek naar een oplossing maar blijf in je vraagstuk en verdiep je in het vraagstuk van de ander

Neem contact op