Integraal vastgoed

1 + 1 = 3

Multidisciplinair
Meer bereiken vanuit een gezamenlijke opdracht

We kunnen meer bereiken als wij vanuit een gezamenlijke opdracht de ambities en uitdagingen ten aanzien van huisvesting gaan vormgeven. Huisvesting wordt nu nog teveel gezien als solitair instrument.

Een onbetaalbaar en sterk gesubsidieerd instrument van een “individu”. Huisvesting zou veel meer ingezet moeten worden in het integraal verbinden en ondersteunen van talentontwikkeling, plezier en beleving. Open en in optimaal gebruik. 24/7 dienstbaar aan de samenleving.

Hierbij moeten de verschillende gebruikers gaan samenwerken binnen het gebouw. Het ontwikkelen van ruimte-eigenaarschap naar ruimte-gebruikerschap. Gebruikersparticipatie. De vraag is dan ook waar kunnen we de integrale versterkingen aanbrengen en met welke spelers.