Journey of new insights

BETROKKEN MEDEWERKERS MAKEN HET VERSCHIL

Om verspilling tegen te gaan worden de huidige processen zo strak mogelijk georganiseerd.

Vele strekkende meter Brown Papersessies hebben we gehad. Maar vergeten wij niet iets? Vergeten we niet de mens achter het proces? Medewerkers zijn nog steeds cruciaal in een organisatie en zeker in een veranderende omgeving. Mensen worden zelfs crucialer in een lean & agile georganiseerde organisatie. Dagelijks menselijk kapitaal waar weinig aandacht voor is. Menselijk kapitaal waar maar een klein gedeelte van de volledige potentie gebruikt wordt voor de taak. Het overgrote deel is nog volledig onbenut. Kent u uw medewerker, ..echt?

ORGANISATIE-PROJECT-TEAMAFDELING-INDIVIDUEEL

Complex en veranderlijk

We leven in een wereld die we het beste kunnen beschrijven als complex en veranderlijk; mensen willen van nature ergens aan bijdragen, willen onderdeel zijn van iets groters en tonen eigenaarschap.

Het systeem

Leiders hebben niet alle antwoorden. Hun succes hangt af van het feit of ze in staat zijn alle stemmen in de ruimte te horen. Het antwoord op de vraag zit opgesloten in het systeem.

Samenwerking

Teams werken veel te vaak suboptimaal, omdat ze de kennis van zichzelf en hun teamleden onbenut laten. Teamleden luisteren voornamelijk om een reactie te kunnen geven op de discussie.

Duurzaam bedrijf

Elk teamlid de ruimte geven om bij te dragen en inbreng te leveren resulteert in een duurzamer bedrijf

ZICHTBAAR VERSCHIL

Wat drijft nou werkelijk iemand. Wat zijn de drivers van het team. Wat zijn wij als organisatie en doorleeft iedereen dat? Kortom wat is de echte identiteit van het gehele systeem en is dat voor iedereen zichtbaar. De lego® Serious Play® methode geeft hier inzicht in. Het verhoogd de betrokkenheid van de deelnemers. Het ontsluit het aanwezige potentieel en bouwt samen aan gedeelde verhalen. We gebruiken de kracht van de verschillen vanuit de filosofie: waar twee neuzen dezelfde richting op wijzen is er een teveel. Rokus remake faciliteert het proces.

METHODE

Lego® serious play® method is een krachtige methode om op een snelle manier complexe vraagstukken inzichtelijk te maken. Een 3D model welke voor een ieder te begrijpen is. Het is een methode waarbij de deelnemers 100% betrokken zijn. Iedereen brengt zijn eigen kleur en patroon in het vraagstuk. Een methode waarbij ieders inzicht er toe doet.

"YOU CAN LEARN MORE ABOUT A PERSON IN AN HOUR OF PLAY, THAN YOU CAN FROM A LIFETIME OF CONVERSATION"

Plato