PROJECTONDERSTEUNING

1 + 1 = 3

Het overschot aan gebouwen in Nederland neemt toe. Zorgorganisaties zien het aantal bedplaatsen teruglopen. Een sterke transitie naar zelfstandig wonen, met en zonder fysieke- en geestelijke beperkingen. Met en zonder professionele hulp. Door verdergaande digitalisering en competentiegericht werken neemt de behoefte aan onderwijshuisvesting af. Digitale community neemt toe. Maatschappelijke functies en gebouwen komen tot stilstand. Gebouwen moeten multidisciplinair worden ingezet. 24/7 gebruik binnen gebouwen neemt toe.

Inefficiƫnt gebruik van gebouwen is niet meer houdbaar. Subsidies worden stopgezet.

We hebben een overschot aan industrieel erfgoed, rijks-/en gemeente monumenten, maar ook aan kwalitatief minder goed vastgoed en investeringsobjecten. Wat gaan we er mee doen? Welke locaties gaan wij versterken? Welke gebouwen gaan we behouden? Welke functies gaan we samenvoegen? In welke gebouwen gaan we de transitie vormgeven? Kortom: welke integrale transitie carrousel kunnen we inzetten?

Rokus remake verzorgt projectmatige ondersteuning bij het begeleiden van bouwprojecten
in woon-, zorg- en onderwijsprojecten. Van strategie tot initiatief en van initiatief tot beheer.

Van strategie tot initiatief
Analysewerk strategische huisvestingsvraagstukken.
Onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden binnen bestaande gebouwen.
Onderzoek naar integrale carrousel transitie.
Opstellen scenarioanalyses en haalbaarheidsonderzoeken.
Second opinion van de huidige plannen binnen de eigen organisatie.
VAN INITIATIEF TOT BEHEER
(interim) Projectontwikkeling
Project- en procesmanagement
Investeringskostenmanagement
Contractvorming
Directievoering, bouwbegeleiding vanuit de eindgebruiker / opdrachtgever
Procesanalyse bij geschillen

Neem contact op