Welzijn

Nederland vergrijst, ontgroent, individualiseert en wordt cultureel meer divers.

Verenigingen zijn actief in veel maatschappelijke domeinen en worden gesubsidieerd in het kader van sociaal-cultureel werk. Ook hun eigen plek is een onderdeel van de subsidie.

Door de culturele diversiteit neemt het aantal andersoortige verenigingen toe. Jongeren vinden geen aansluiting meer bij de van oudsher gevestigde verenigingen en organisaties. Door technologie verandert ook de behoefte naar de wijze waarop men verenigt. Met de vergrijzing neemt het aantal traditionele verenigingen af. Digitale community neemt toe. Het aanbod versnipperd sterk.

Subsidiebeleid van de gemeente moet zorgdragen voor de samenhang tussen het verschillende aanbod. Hoe houden we het met elkaar betaalbaar? Waar leggen wij de keuzes? Waar kunnen wij aanbod bundelen zonder de unieke identiteit van partijen te verliezen? Hoe maken we krachtige stichtingen, ondanks dat vrijwilligers plug-in en plug-out gedrag vertonen? Hoe kunnen wij bestaande huisvesting hiervoor optimaal inzetten?

Terug naar Integraal vastgoed