Zorg

Organiseren van zorghuisvesting op individueel niveau

De aankomende jaren stijgt de behoefte naar kleinschalig zorgvastgoed dicht bij de mensen thuis. Een verandering door de vergrijzing, de veranderende zorgbehoefte en de kijk waarop wij zorg gaan organiseren in een geïndividualiseerde maatschappij. Wonen in zorgzones in hun eigen omgeving. Als het mogelijk is graag op individueel niveau aangepast.

Grootschalig en geclusterd zorgvastgoed komt hiermee in de gevarenzone. Vele m² zorgvastgoed komen hierbij vrij. Wat gaan wij hiermee doen? Welke gebouwen kunnen we herbestemmen? Waar ligt de meeste flexibele potentie? De behoefte aan strategisch portefeuillebeheer in de zorg neemt toe.

Terug naar Integraal vastgoed